عطر زنانه 2

حجم اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها با وجود افزایش در اردیبهشت و خرداد امسال، تا ۱۲۴.۱ هزار میلیارد ریال، در فصل دوم سال کاهشی شد و در شهریورماه به ۹۸.۵ هزار میلیارد ریال رسید.
بررسی روند متغیر‌های پولی در گزارش جدید نماگر‌های اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال نود و پنج، ۹۱.۷ هزار میلیارد ریال، در سال نود و شش، ۹۱.۸ هزار میلیارد ریال، در سال نود و هفت، ۸۸.۴ هزار میلیارد ریال و در سال نود و هشت نیز ۹۰ هزار میلیارد ریال اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها بوده است. همچنین براساس این گزارش، در فروردین امسال، ۹۵ هزار میلیارد ریال اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها بوده که ۲۵ درصد افت نسبت به دوره‌های قبل از آن نشان می‌دهد، اردیبهشت ماه ۱۱۶.۹ هزار میلیارد ریال با کاهش ۱۰.۷ درصد، خرداد ماه ۱۲۴.۱ هزار میلیارد ریال با افزایش ۱.۱ درصد، تیرماه ۱۱۶.۴ هزار میلیارد ریال با کاهش ۵.۲ درصد، مرداد ماه ۱۰۴.۱ هزار میلیارد ریال با کاهش ۹.۹ درصد و در شهریورماه نیز ۹۸.۵ هزار میلیارد ریال با کاهش ۲۰.۴ همراه بوده است.
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1399/11/27 15:24:20

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 277
ادامه مطلب 333
ادامه مطلب 1021
ادامه مطلب 264
ادامه مطلب 287
ادامه مطلب 226
ادامه مطلب 238
ادامه مطلب 239
ادامه مطلب 241
ادامه مطلب 236
ادامه مطلب 219
ادامه مطلب 250