کم رنگ شدن حساسیت‌ها به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، زنگ خطری نگران کننده است که این روز‌ها با صدای بلندتری به گوش می‌رسد.
 امروز ۸۳ نفر در حالی به علت بیماری کرونا از دست رفتند که هنوز عده‌ای این بیماری را باور ندارند.
کم رنگ شدن حساسیت‌ها به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، زنگ خطری نگران کننده است که این روز‌ها با صدای بلند تری به گوش می‌رسد.
هنوز زمان زیادی از روز‌های قرمز کرونا نگذشته است، بنابراین هر شکلی از ساده انگاری می‌تواند شیب ابتلاء به این بیماری را بیشتر کند.
در شرایطی که طبق هشدارها، خطر ویروس جهش یافته کرونا جدی می‌باشد، رعایت بهداشت موثرترین راهکار است.
کوچکترین غفلت در این روز‌ها می‌تواند شروعی برای تکرار موج دوباره همه گیری این بیماری باشد. برای جلوگیری از خیز دوباره کرونا،​ راهی جز جدی گرفتن هشدار‌ها و رعایت دستورالعمل ها، پیش رو نداریم.  
0 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1399/11/28 01:32:22

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 244
ادامه مطلب 308
ادامه مطلب 984
ادامه مطلب 237
ادامه مطلب 261
ادامه مطلب 209
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 215
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 200
ادامه مطلب 234