عطر زنانه 22

پس از بررسی کلیات اصلاحی بودجه ۱۴۰۰، این لایحه به رای نمایندگان گذاشته شد که در نهایت وکلای ملت به کلیات آن رای مثبت دادند.
پس از اصلاح مجدد لایحه بودجه سال آینده و ارسال آن از سوی دولت به مجلس، این لایحه در دستور امروز نمایندگان قرار گرفت که پس از بیان نظرات موافقان و مخالفان، دفاع نماینده دولت از بودجه در نهایت کلیات به رای گذاشته شد که با تعداد ۲۱۱ رای موافق بودجه ۱۴۰۰به تصویب مجلس رسید. بررسی جزییات بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق انجام میشود.
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1399/11/28 13:38:28

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 277
ادامه مطلب 333
ادامه مطلب 1020
ادامه مطلب 264
ادامه مطلب 287
ادامه مطلب 226
ادامه مطلب 238
ادامه مطلب 239
ادامه مطلب 241
ادامه مطلب 236
ادامه مطلب 219
ادامه مطلب 250