عطر زنانه 17

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر: سازمان ملل در گزارشی با تجلیل از ایران اعلام کرد ۹۰ درصد تریاک، ۴۶ درصد مرفین و ۲۴ درصد هروئین در جهان را ایران کشف می‌کند.
 سردار اسکندر مومنی امروز در همایش ویدیو کنفرانس رؤسای پلیس مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور افزود: در گزارش سازمان ملل از ایران تقدیر و تشکر شده است، زیرا ۹۰ درصد تریاک، ۴۶ درصد مرفین و ۲۴ درصد هروئین در جهان را ایران کشف می‌کند.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: ما در ۱۰ ماه سال جاری هزار تن کشفیات مواد مخدر داشتیم و اگر آمار یک ماه را اضافه کنیم به بیش از هزار و ۱۰۰ تن می‌رسد. اسکندر مومنی گفت: ۹۰ درصد تریاک دنیا را ما کشف کرده ایم در صورتی که در خود افغانستان که خودشان تولید کننده و حتی ماه‌ها محصولات آن‌ها در مزارع است، کل کشفیات شان ۳۰۰ تن در سال است.
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1399/11/28 13:48:05

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 277
ادامه مطلب 333
ادامه مطلب 1020
ادامه مطلب 264
ادامه مطلب 287
ادامه مطلب 226
ادامه مطلب 238
ادامه مطلب 239
ادامه مطلب 241
ادامه مطلب 236
ادامه مطلب 219
ادامه مطلب 250