عطر زنانه 20

معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، گفت: حدود ۷۰ درصد اظهارنامه‌های مالیاتی بدون رسیدگی و بر مبنای الگوی مدیریت ریسک و تمکین مالیاتی مورد پذیرش قرار گرفت.
محمد مسیحی با بیان اینکه برای نخستین بار و با اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم در سال جاری و برای عملکرد سال ۹۸، نزدیک به ۷۰ درصد اظهارنامه‌های مالیاتی بدون رسیدگی و بر مبنای الگوی مدیریت ریسک و تمکین مالیاتی مورد پذیرش قرار گرفت افزود: این دستاورد در سایه اجرای پروژه‌های طرح جامع مالیاتی و حرکت نظام مالیاتی به سمت هوشمندسازی به دست آمده است. وی با اشاره به الگوی مدیریت ریسک و تمکین مالیاتی به عنوان الگوی مورد پذیرش همه نظام‌های مالیاتی اضافه کرد: رسیدگی همه اظهارنامه‌های مالیاتی به مفهوم هدر دادن منابع و افزایش هزینه‌های وصول مالیات می‌باشد و از طرفی کشف فرار و تقلب مالیاتی را با مشکل جدی مواجه می‌نماید؛ بنابراین روش جایگزین مشروط سازی رسیدگی‌های مالیاتی به میزان درجه ریسک مودیان و با استناد به اطلاعات قابل اتکا با رعایت اصل اهمیت است که این موضوع منجر به بهبود کیفیت گزارش‌های حسابرسی، ابراز صادقانه و افزایش تمکین مالیاتی می‌شود. معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: همه نظام‌های مالیاتی با انجام بازی ریسک و تمکین مالیاتی به دنبال کاهش هزینه‌های وصول مالیات، افزایش رضایت مندی مودیان و وصول درآمد‌های مالیاتی به صورت واقعی و عادلانه از فعالیت‌های اقتصادی می‌باشند که منجر به بهبود تمکین مالیاتی به عنوان شاخص کارآمدی و اثربخشی نظام مالیاتی می‌شود مسیحی افزود: با پذیرش خوداظهاری نزدیک به ۷۰ درصد اظهارنامه‌های مالیاتی مودیان درمجموع اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای اولین بار در سال جاری به عنوان مهمترین دستاورد طرح جامع مالیاتی، صرفا حدود ۳۰ درصد از اظهارنامه‌های مالیاتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که برای رسیدگی به این ۳۰ درصد نیز دستورالعمل جامع حسابرسی تدوین و ابلاغ شده است. وی گفت: بر مبنای دستورالعمل مذکور اولویت اول ادارات امور مالیاتی، رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده و متکی به بانک‌های اطلاعاتی سازمان می‌باشد؛ بنابراین ادارات امور مالیاتی موظفند مادامی که مودیان مالیاتی همکاری لازم را در خصوص نگهداری و ارایه اسناد و مدارک مثبته داشته باشند و امکان حسابرسی بر مبنای یاد شده وجود داشته باشد؛ از اعمال سلیقه و برآورد‌های غیرکارشناسی خودداری نموده و اولویت اول خود را در رسیدگی‌های مالیاتی، اسناد و مدارک قرار دهند. گفتنی است، در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ نیز مالیات بیش از یک میلیون و ششصد هزار مودی بدون رسیدگی قطعی شده است که با لحاظ این تعداد از مودیان و با استفاده از هر دو ظرفیت قانونی ماده ۹۷ و تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، میزان پذیرش خوداظهاری مودیان در سال جاری، به حدود ۸۵ درصد می‌رسد.
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1399/11/29 11:07:28

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 277
ادامه مطلب 333
ادامه مطلب 1020
ادامه مطلب 264
ادامه مطلب 287
ادامه مطلب 226
ادامه مطلب 238
ادامه مطلب 239
ادامه مطلب 241
ادامه مطلب 236
ادامه مطلب 219
ادامه مطلب 250