عطر زنانه 15

بانک اطلاعاتی مفسدان اقتصادی و قاچاقچیان کالا در معاونت اطلاعات اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی فاتب تشکیل شده است.
سرهنگ «علی ولی پور گودرزی» رئیس پلیس امنیت اقتصادی فاتب ادامه داد: این بانک اطلاعاتی با شناسایی مفسدان اقتصادی از سنوات گذشته تشکیل شده است و تمامی مفسدان اقتصادی تحت نظارت و کنترل پلیس هستند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فاتب گفت: تمامی مفسدان اقتصادی و قاچاقچیان کالا سطح‌بندی شده‌اند؛ سابقه‌داران تحت رصد و کنترل پلیس امنیت اقتصادی هستند و در صورت ارتکاب جرم با آن‌ها برخورد می‌شود.
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1399/11/29 11:29:36

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 277
ادامه مطلب 333
ادامه مطلب 1021
ادامه مطلب 264
ادامه مطلب 287
ادامه مطلب 226
ادامه مطلب 238
ادامه مطلب 239
ادامه مطلب 241
ادامه مطلب 236
ادامه مطلب 219
ادامه مطلب 250