عطر زنانه 2

وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه همکاری‌های ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه پیدا می‌کند گفت: از پنجم اسفند نظارت آژانس کاهش می‌یابد.
 ظریف در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره اجرای قانون مجلس در خصوص برجام اظهارداشت: همانطور که رئیس جمهور گفت، دولت نظراتش را در مورد مصوبه مجلس قبل از تصویب با صراحت اعلام کرده بود، اما امروز مصوبه مجلس، قانون است و دولت خود را موظف به اجرای قانون می‌داند؛ براساس این قانون در تاریخ پنجم اسفند یکی از اقداماتی که قانون تعیین کرده و آن کاهش نظارت آژانس و نه توقف آن است اجرایی می‌شود.
وی افزود: بر اساس قرارداد نظارت پادمان که در واقع استاندارد نظارت آژانس است تاکنون عمل کرده ایم و به آن متعهد هستیم؛ به عنوان یک اقدام داوطلبانه پروتکل الحاقی را بدون تصویب اجرا کرده بودیم و الان مجلس محترم تصمیم گرفته است که این اجرای داوطلبانه متوقف شود.
وزیر امور خارجه گفت: با درخواستی که آقای گروسی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام دادند، با ایشان مشورت خواهیم کرد؛ سازمان انرژی اتمی هم رسماً به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده است که از تاریخ ۲۳ فوریه اقدامات داوطلبانه ما در اجرای پروتکل الحاقی متوقف خواهد شد، اما نظارت آژانس ادامه پیدا خواهد کرد.
 ظریف در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره اجرای قانون مجلس در خصوص برجام اظهارداشت: همانطور که رئیس جمهور گفت، دولت نظراتش را در مورد مصوبه مجلس قبل از تصویب با صراحت اعلام کرده بود، اما امروز مصوبه مجلس، قانون است و دولت خود را موظف به اجرای قانون می‌داند؛ براساس این قانون در تاریخ پنجم اسفند یکی از اقداماتی که قانون تعیین کرده و آن کاهش نظارت آژانس و نه توقف آن است اجرایی می‌شود.
وی افزود: بر اساس قرارداد نظارت پادمان که در واقع استاندارد نظارت آژانس است تاکنون عمل کرده ایم و به آن متعهد هستیم؛ به عنوان یک اقدام داوطلبانه پروتکل الحاقی را بدون تصویب اجرا کرده بودیم و الان مجلس محترم تصمیم گرفته است که این اجرای داوطلبانه متوقف شود.
وزیر امور خارجه گفت: با درخواستی که آقای گروسی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام دادند، با ایشان مشورت خواهیم کرد؛ سازمان انرژی اتمی هم رسماً به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده است که از تاریخ ۲۳ فوریه اقدامات داوطلبانه ما در اجرای پروتکل الحاقی متوقف خواهد شد، اما نظارت آژانس ادامه پیدا خواهد کرد.
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1399/11/29 13:48:21

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 277
ادامه مطلب 333
ادامه مطلب 1020
ادامه مطلب 264
ادامه مطلب 287
ادامه مطلب 226
ادامه مطلب 238
ادامه مطلب 239
ادامه مطلب 241
ادامه مطلب 236
ادامه مطلب 219
ادامه مطلب 250