لیله الرغائب یا شب آرزو‌ها شبی است که در آن عطاء و بخشش خدا بسیار است و بندگان با رو آوردن به بارگاه خدا و خشوع در برابر بزرگی خدا، شایستهٔ دریافت انعام و عطا و بخشش بی کرانهٔ خدا می‌شوند.
علّت این که این شب را لیلة الرغائب (در میان مردم معروف به شب آرزوها) می‌گویند این است که این شب از نظر شیعه یکی از شب‌هایی است که نزد خداوند از فضیلت خاصّی برخوردار است و در روایات اهل بیت علیهم السلام بر پاسداشت آن شب تأکید زیادی شده است. سپس حاجت و آرزوی خود را طلب کنید تا به خواست و اراده خدا به آن برسید. خداوند رحمان و رحیم در شب آرزو‌ها راه دیگری برای برآوردن حاجات مؤمنان و بندگان خودش فراهم می‌کند؛ پس در کنار دعا‌ها و آرزوهایمان برای نابودی ویروس کرونا و سلامتی همه عزیزانی که در بستر بیماری با این ویروس دست و پنجه نرم می‌کنند دعا کنیم.
https:///files/fa/news/1399/11/30/6066371_475.mp4
0 1
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1399/11/30 19:20:00

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 244
ادامه مطلب 308
ادامه مطلب 984
ادامه مطلب 237
ادامه مطلب 261
ادامه مطلب 209
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 215
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 200
ادامه مطلب 234