بر اساس ماده ششم طرح مجلس با عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، از ۵ اسفند به علت رفع نشدن تحریم‌های ظالمانه آمریکا، ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد.
 بر اساس ماده ششم طرح مجلس با عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، از ۵ اسفند به علت رفع نشدن تحریم‌های ظالمانه آمریکا براساس بندهای موجود در برجام، ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد.
https://files/fa/news/1399/12/5/6088226_751.mp4
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1399/12/06 12:04:43

Captcha

پست های مشابه
انسان، حیوانی است که به سینما می‌رود. (جورجو آگامبن) ادامه مطلب 357
ادامه مطلب 336
ادامه مطلب 1341
ادامه مطلب 307
ادامه مطلب 330
ادامه مطلب 279
ادامه مطلب 340
ادامه مطلب 305
ادامه مطلب 306
ادامه مطلب 309
ادامه مطلب 303
ادامه مطلب 321