عزت نفس از اساسی‌ترین موضوعاتی است که در زندگی هر انسان مطرح و در موفقیت‌ها و شکست‌های وی تاثیر مستقیم دارد.
در عکس نوشت زیر به نکاتی که در افزایش عزت نفس فرزندتان موثر است، اشاره شده است.
https://files/fa/news/1399/11/29/6061243_815.mp4
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1399/12/06 23:46:13

Captcha

پست های مشابه
انسان، حیوانی است که به سینما می‌رود. (جورجو آگامبن) ادامه مطلب 357
ادامه مطلب 336
ادامه مطلب 1341
ادامه مطلب 307
ادامه مطلب 330
ادامه مطلب 279
ادامه مطلب 340
ادامه مطلب 305
ادامه مطلب 306
ادامه مطلب 309
ادامه مطلب 303
ادامه مطلب 321