سوسک آهنی در صورت عبور ماشین از رویش می‌تواند سنگینی ماشین را تحمل کند و زنده بماند.
حساب توییتری روزنامه «سان» تصاویری از یک سوسک منتشر کرده است که نشان می‌دهد تحمل وزن یک ماشین را دارد.
https://files/fa/news/1399/12/7/6098927_369.mp4
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1399/12/07 14:05:00

Captcha

پست های مشابه
انسان، حیوانی است که به سینما می‌رود. (جورجو آگامبن) ادامه مطلب 302
ادامه مطلب 271
ادامه مطلب 1264
ادامه مطلب 262
ادامه مطلب 279
ادامه مطلب 227
ادامه مطلب 291
ادامه مطلب 246
ادامه مطلب 251
ادامه مطلب 254
ادامه مطلب 258
ادامه مطلب 271