رها اکسچنج

حقی عشق و علاقه اش به تهیه و کاشت رایگان گل و گیاه را با دیگران تقسیم می‌کند و آن را صدقه جاریه و باقیات صالحات می داند.
https://files/fa/news/1399/11/30/6066133_928.mp4
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1399/12/07 16:35:34

Captcha

پست های مشابه
انسان، حیوانی است که به سینما می‌رود. (جورجو آگامبن) ادامه مطلب 285
ادامه مطلب 269
ادامه مطلب 1260
ادامه مطلب 255
ادامه مطلب 272
ادامه مطلب 225
ادامه مطلب 285
ادامه مطلب 241
ادامه مطلب 245
ادامه مطلب 247
ادامه مطلب 253
ادامه مطلب 266