zula
قانون جدید چک از ابتدای سال آینده با انتشار دسته چک های جدید اجرایی می شود و اگر می خواهید موقع نقد کردن چک به مشکل بر نخورید باید چند نکته حتما باید توجه کنید.
چک های قدیمی تا زمانی که این چک ها در دست افراد هست همچنان اعتبار دارد و کارهایش مثل گذشته انجام می شود اما چک های جدید باید مراحل ثبت در سامانه را طی کند در غیر این صورت اعتبار نخواهد داشت.
https://files/fa/news/1399/12/8/6102486_137.mp4
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1399/12/08 23:04:49

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 129
این پست در مورد نحوه فعالیت و کسب درآمد از سرویس اشتراک ویدیو و پست سایت ستاره اطلاعات ... ادامه مطلب 90363
ادامه مطلب 0
ادامه مطلب 327
ادامه مطلب 731
ادامه مطلب 793
ادامه مطلب 1508
ادامه مطلب 716
ادامه مطلب 676
ادامه مطلب 624
ادامه مطلب 671
ادامه مطلب 672

1364 :: Field 'stat_windows' doesn't have a default value

insert into `stats` (stat_count, stat_otheros, stat_otherbro, stat_key, stat_date) values ('1', '1', '1', '14000506', '1400-05-06') on duplicate key update stat_count = stat_count + 1, stat_otheros = stat_otheros + 1, stat_otherbro = stat_otherbro + 1