رویکرد جدید خدمت سربازی که از مدت‌ها پیش اجرا شده است مهارت آموزی فنی و حرفه‌ای به سربازان در پادگان هاست تا آنان را برای ورود به بازار کار آماده کند.
با اجرای این طرح و بعد از فراگیری مهارت، سربازان بعد از خدمت وظیفه می‌توانند وارد بازار کار شوند. این طرح سربازان را برای ورود به بازار کار بعد از خدمت سربازی آماده می کند.
https://files/fa/news/1399/12/8/6103645_577.mp4
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1399/12/09 11:42:29

Captcha

پست های مشابه
انسان، حیوانی است که به سینما می‌رود. (جورجو آگامبن) ادامه مطلب 357
ادامه مطلب 337
ادامه مطلب 1341
ادامه مطلب 307
ادامه مطلب 330
ادامه مطلب 280
ادامه مطلب 341
ادامه مطلب 306
ادامه مطلب 307
ادامه مطلب 311
ادامه مطلب 303
ادامه مطلب 321