رها اکسچنج

سوزش شدید و انحراف مخفی چشم از اختلالات ناشی از نگاه کردن مداوم به تلفن همراه است.
سوزش شدید و انحراف مخفی چشم از اختلالات ناشی از نگاه کردن مداوم به تلفن همراه است.
https://files/fa/news/1399/12/9/6105293_247.mp4
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1399/12/09 11:54:29

Captcha

پست های مشابه
انسان، حیوانی است که به سینما می‌رود. (جورجو آگامبن) ادامه مطلب 288
ادامه مطلب 270
ادامه مطلب 1264
ادامه مطلب 258
ادامه مطلب 274
ادامه مطلب 226
ادامه مطلب 288
ادامه مطلب 244
ادامه مطلب 250
ادامه مطلب 253
ادامه مطلب 258
ادامه مطلب 269