مشاهده آب در زیر خودرو ممکن است از نشت رادیاتور و یا از کولر به وجود آمده باشد که در صورت نشت رادیاتور، باید سریعا به تعمیرگاه مراجعه کرده و مشکل را برطرف نمایید.
​شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در تابستان و به هنگام استفاده از کولر، قطرات آب را در زیر خودرو مشاهده می‌کنید و کمی در مورد این آب دچار نگرانی شده‌اید. مشاهده آب در زیر خودرو ممکن است از نشت رادیاتور و یا از کولر به وجود آمده باشد که در صورت نشت رادیاتور، باید سریعا به تعمیرگاه مراجعه کرده و مشکل را برطرف نمایید. اما اگر این آب از کولر خودرو است، باید بگوییم هیچ جایی برای نگرانی وجود ندارد. چراکه کولر خودرو رطوبت موجود در کابین را جمع آوری می‌کند و این رطوبت را به شکل قطرات آب از لوله تخلیه اواپراتور تخلیه می‌نماید؛ بنابراین نیازی به نگرانی در این مورد نیست.
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1399/12/09 11:57:43

Captcha

پست های مشابه
انسان، حیوانی است که به سینما می‌رود. (جورجو آگامبن) ادامه مطلب 357
ادامه مطلب 337
ادامه مطلب 1341
ادامه مطلب 307
ادامه مطلب 330
ادامه مطلب 280
ادامه مطلب 341
ادامه مطلب 306
ادامه مطلب 307
ادامه مطلب 311
ادامه مطلب 303
ادامه مطلب 321