تمرین ص 74 حل شده که در مورد توان هست
توان یعنی کار به زمان البته می توان با فرمول سرعت در نیرو به دستش اورد

0 0
نویسنده : محمد ایل بیگی
تاریخ ارسال : 1399/12/15 23:45:31

Captcha

پست های مشابه
انسان، حیوانی است که به سینما می‌رود. (جورجو آگامبن) ادامه مطلب 285
ادامه مطلب 268
ادامه مطلب 1259
ادامه مطلب 255
ادامه مطلب 272
ادامه مطلب 225
ادامه مطلب 285
ادامه مطلب 241
ادامه مطلب 245
ادامه مطلب 247
ادامه مطلب 253
ادامه مطلب 266