تمرین ص 74 حل شده که در مورد توان هست
توان یعنی کار به زمان البته می توان با فرمول سرعت در نیرو به دستش اورد

0 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1399/12/15 23:45:31

پست های مشابه
معرفی اینما بهترین سرویس کسب درآمد از ویدیو ادامه مطلب 472
ادامه مطلب 15
ادامه مطلب 35
ادامه مطلب 0
ادامه مطلب 12
ادامه مطلب 41
کسب درآمد اینترنتی ادامه مطلب 30
افزایش سئو ادامه مطلب 19
انگلیسی با ما ادامه مطلب 41
انگلیسی با ما ادامه مطلب 40
آموزش کاردستی ماهی متحرک ادامه مطلب 44
انگلیسی با ما ادامه مطلب 28