نمایشگاه اتومبیل در شهر لس‌انجلس، اتومبیل پیکان تاکسی را برای فروش گذاشت.
پیکان خودرویی سواری است که از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۸۴ توسط شرکت ایران خودرو تولید می‌شد.
یکی از شهروندان ایرانی مقیم آمریکا، فیلمی از یک دستگاه خودروی پیکان تاکسی در یکی از نمایشگاه‌های اتومبیل شهر لس‌انجلس را منتشر کرده است.
https://files/fa/news/1399/12/15/6134089_169.mp4
0 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1399/12/15 23:20:03

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 245
ادامه مطلب 310
ادامه مطلب 987
ادامه مطلب 238
ادامه مطلب 262
ادامه مطلب 209
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 203
ادامه مطلب 236