سهراب سپهری
1 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1399/12/17 11:16:44

پست های مشابه
ادامه مطلب 84
ادامه مطلب 75
ادامه مطلب 71
ادامه مطلب 77
الهی قمشه ای حسادت ادامه مطلب 66
سخن بزرگان ادامه مطلب 58
میلیاردرها به یاری نیاز دارند! 🔹کسی فکرش رو نمی‌کرد که اوضاع به سمتی بره که میلیاردرها هم گیر پول ... ادامه مطلب 50
دل بسته به رضای مردم و ذم آنان مباش ادامه مطلب 89
بخدا سوگند که شنیده بودنند و دریافتند ولی دنیا در نظرشان آراسته جلوه میکرد ادامه مطلب 74
خدایی را سپاس که خلایق را آفرید وبه رحمتش بادها پراکنده شدند ادامه مطلب 77
گاهی زندگی بر شما سخت خواهد گذشت ادامه مطلب 98