خارج از گود امشب بازهم از فوتبال و حاشیه‌های آن شروع می‌کند و در ادامه سری هم به دیگر رشته‌های ورزشی می‎زند.
خارج از گود بازهم از فوتبال و حاشیه‌های آن شروع می‌کند و در ادامه سری هم به دیگر رشته‌های ورزشی می‌‎زند. در برنامه امشب سراغ سجاد هم رفتیم، قهرمانی که این روزها مشغول سیگارفروشی است.
https://files/fa/news/1399/12/18/6151316_630.mp4
0 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1399/12/19 11:05:22

پست های مشابه
غوغا در فوتبال جهان؛ فیفا و یوفا علیه کودتای سوپر لیگ اروپا !!! ادامه مطلب 30
ادامه مطلب 26
ادامه مطلب 48
ادامه مطلب 44
ادامه مطلب 56
ادامه مطلب 43
ادامه مطلب 47
ادامه مطلب 48
ادامه مطلب 41
ادامه مطلب 49
ادامه مطلب 60
ادامه مطلب 45