علی بابا

zula
0 0
نویسنده : محمد نوروزی
تاریخ ارسال : 1399/12/22 17:26:01

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 129
این پست در مورد نحوه فعالیت و کسب درآمد از سرویس اشتراک ویدیو و پست سایت ستاره اطلاعات ... ادامه مطلب 90820
ادامه مطلب 0
ادامه مطلب 327
ادامه مطلب 751
ادامه مطلب 793
ادامه مطلب 1508
ادامه مطلب 716
ادامه مطلب 676
ادامه مطلب 624
ادامه مطلب 672
ادامه مطلب 673

1364 :: Field 'stat_windows' doesn't have a default value

insert into `stats` (stat_count, stat_otheros, stat_otherbro, stat_key, stat_date) values ('1', '1', '1', '14000506', '1400-05-06') on duplicate key update stat_count = stat_count + 1, stat_otheros = stat_otheros + 1, stat_otherbro = stat_otherbro + 1