سنگ صفرا یکی از ۱۰ علت اصلی احساس درد در کلیه‌ها محسوب می‌شود.
 برای آگاهی از ۱۰ دلیل عمده‌ای که سبب احساس درد در کلیه‌ها می‌شود، اطلاع‌نگاشت زیر را ببینید.
https://files/fa/news/1399/12/23/6172930_189.mp4
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1399/12/24 11:31:04

Captcha

پست های مشابه
انسان، حیوانی است که به سینما می‌رود. (جورجو آگامبن) ادامه مطلب 286
ادامه مطلب 269
ادامه مطلب 1261
ادامه مطلب 255
ادامه مطلب 273
ادامه مطلب 225
ادامه مطلب 285
ادامه مطلب 242
ادامه مطلب 246
ادامه مطلب 248
ادامه مطلب 254
ادامه مطلب 266