همه‌ساله، مردم آذربایجان غربی با گنجینه‌ای از آداب کهن و برپایی مراسم ویژه، عید باستانی نوروز را جشن می‌گیرند که امسال با وجود همه‌گیری کرونا متفاوت است.
https://files/fa/news/1399/12/28/6196970_175.mp4
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1399/12/28 21:37:41

Captcha

پست های مشابه
انسان، حیوانی است که به سینما می‌رود. (جورجو آگامبن) ادامه مطلب 285
ادامه مطلب 268
ادامه مطلب 1259
ادامه مطلب 255
ادامه مطلب 272
ادامه مطلب 224
ادامه مطلب 285
ادامه مطلب 241
ادامه مطلب 245
ادامه مطلب 247
ادامه مطلب 253
ادامه مطلب 266