سرانگشتانی که گره رنگ به رنگ بر تار و پود می‌زنند، کف پوشی با نقش و نگار چشم نواز خلق می‌کنند که ناخودآگاه همه لب به تحسین می‌گشایند...
سرانگشتانی که گره رنگ به رنگ بر تار و پود می‌زنند... کف پوشی با نقش و نگار چشم نواز خلق می‌کنند که ناخودآگاه همه لب یه تحسین می‌گشایند...فرش دستباف زینت خانه ایرانی...
https://files/fa/news/1400/1/4/6218438_478.mp4
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1400/01/05 09:44:11

Captcha

پست های مشابه
انسان، حیوانی است که به سینما می‌رود. (جورجو آگامبن) ادامه مطلب 285
ادامه مطلب 268
ادامه مطلب 1258
ادامه مطلب 255
ادامه مطلب 272
ادامه مطلب 224
ادامه مطلب 285
ادامه مطلب 241
ادامه مطلب 245
ادامه مطلب 246
ادامه مطلب 253
ادامه مطلب 265