رها اکسچنج

اینجا یکی از بیمارستانهای تهران و یکی از ترسناکترین نقطه های جنگیدن با کروناست، مریضهایی که در اینجا هستند نشان می دهد که رنگ عوض کردن شهرها دور از انتظار نیست و شرایط همچنان مثل سابق خطرناک است...
 اینجا یکی از بیمارستانهای تهران و یکی از ترسناکترین نقطه های جنگیدن با کروناست،شاید بیرون از اینجا همه چیز عادی به نظر برسه اما حال و هوای این بیمارستان پزشکان و کادر درمان و مریضهایی که درآن هستند نشان می دهد که رنگ عوض کردن شهرها دور از انتظار نیست و شرایط همچنان مثل سابق است...
https://files/fa/news/1400/1/7/6228069_967.mp4
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1400/01/07 22:02:47

Captcha

پست های مشابه
انسان، حیوانی است که به سینما می‌رود. (جورجو آگامبن) ادامه مطلب 288
ادامه مطلب 270
ادامه مطلب 1264
ادامه مطلب 258
ادامه مطلب 274
ادامه مطلب 226
ادامه مطلب 288
ادامه مطلب 244
ادامه مطلب 250
ادامه مطلب 253
ادامه مطلب 258
ادامه مطلب 269