هفتم فروردین، روز جهانی تئاتر به عنوان روز ملی هنر‌های نمایشی در تقویم رسمی به ثبت رسیده است.
هنر نمایش با نفس و نگاه مخاطبانش جان می‌گیرد، مخاطبانی که از اهالی این هنر، انتظار روایت قصه‌هایی با فرهنگ ایرانی و اسلامی، خلاقانه و نو آورانه دارد.
https://files/fa/news/1400/1/8/6229432_447.mp4
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1400/01/08 12:25:01

Captcha

پست های مشابه
انسان، حیوانی است که به سینما می‌رود. (جورجو آگامبن) ادامه مطلب 357
ادامه مطلب 337
ادامه مطلب 1341
ادامه مطلب 307
ادامه مطلب 330
ادامه مطلب 280
ادامه مطلب 341
ادامه مطلب 306
ادامه مطلب 307
ادامه مطلب 311
ادامه مطلب 303
ادامه مطلب 321