فریبا خاتمی در سال ۱۳۲۲ در تهران متولد شد. او پس از اتمام تحصیلات متوسطه در ۱۹ سالگی پس از طرد از خانه (به دلیل عدم تقیدات مرسوم جامعه) با بازی در فیلم‌های تبلیغاتی فعالیت هنری خود را آغاز نمود. وی نخستین بار در سال ۱۳۴۲ با فیلم دوستت دارم مقابل دوربین قرار گرفت.
فریبا خاتمی در سال ۱۳۲۲ در تهران متولد شد. او پس از اتمام تحصیلات متوسطه در ۱۹ سالگی پس از طرد از خانه (به دلیل عدم تقیدات مرسوم جامعه) با بازی در فیلم‌های تبلیغاتی فعالیت هنری خود را آغاز نمود. وی نخستین بار در سال ۱۳۴۲ با فیلم دوستت دارم مقابل دوربین قرار گرفت.
0 1
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1400/02/31 11:10:09

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 245
ادامه مطلب 310
ادامه مطلب 987
ادامه مطلب 238
ادامه مطلب 262
ادامه مطلب 209
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 203
ادامه مطلب 236