نکات سلامت و تندرستی: هنگام استفاده از چسب زخم روی بندها یا مفاصل انگشت بهتر است حرفه ای تر عمل کنید و دو انتهای چسب را برش دهید. به این ترتیب چسب کاملا روی زخم را می پوشاند و انگشت شما را اذیت نمی کند.
نکات سلامت و تندرستی: هنگام استفاده از چسب زخم روی بندها یا مفاصل انگشت بهتر است حرفه ای تر عمل کنید و دو انتهای چسب را برش دهید. به این ترتیب چسب کاملا روی زخم را می پوشاند و انگشت شما را اذیت نمی کند.
0 0
نویسنده : rozhan
تاریخ ارسال : 1400/02/06 14:32:51

Captcha

پست های مشابه
انسان، حیوانی است که به سینما می‌رود. (جورجو آگامبن) ادامه مطلب 174
ادامه مطلب 150
ادامه مطلب 670
ادامه مطلب 153
ادامه مطلب 144
ادامه مطلب 125
ادامه مطلب 163
ادامه مطلب 145
ادامه مطلب 136
ادامه مطلب 133
ادامه مطلب 143
ادامه مطلب 163