آلمان کشوری پر فراز و نشیب، اما همچنان پر اقتدار!
بررسی و آشنایی با ساختار اقتصادی کشورهای دیگر جهان می‌تواند در حل بحران‌ها و گذر از مشکلات اقتصادی کشورمان به ما کمک کند. در این قسمت از سری مستندهای بازار، به شناخت نظام اقتصادی آلمان و اتفاقات پر فراز و نشیب این کشور می‌پردازیم. آلمان با اختلاف، بزرگترین اقتصاد اروپا و چهارمین اقتصاد دنیا بعد از ژاپن، به شمار می‌آید و به خاطر وسعت زیاد و تاریخ کوتاهش بسیار جالب است؛ یک اقتصاد بسیار تاثیرگذار در جهان امروز و در میان دیگر اقتصادهای اروپا است
0 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1400/02/06 23:38:01

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 244
ادامه مطلب 308
ادامه مطلب 984
ادامه مطلب 237
ادامه مطلب 261
ادامه مطلب 209
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 215
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 200
ادامه مطلب 234