طوطی دریایی یا پافین ترکیب رنگی مشابه پنگوئن و منقاری چندرنگ دارد و بیشتر زندگیش در دریاست.
این نوع پرندگان دریایی در سواحل زندگی می‌کنند و غذا را در درجه اول با شیرجه زدن به درون آب به‌دست میاورند. پافین‌ها در کلنی‌های بزرگ در صخره‌های ساحلی یا جزایر دور از ساحل، در شکاف میان سنگ‌ها یا در سوراخ‌هایی در خاک لانه می‌سازند.
https://files/fa/news/1400/2/19/6413399_368.mp4
1 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1400/02/19 15:41:11

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 244
ادامه مطلب 308
ادامه مطلب 984
ادامه مطلب 237
ادامه مطلب 261
ادامه مطلب 209
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 215
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 200
ادامه مطلب 234