برنامه واکسیناسیون برای مقابله با کرونا در ایران وارد مرحله دوم شده است.
 برای اجرای این برنامه تاکنون واکسن‌های روسی، هندی، چینی و واکسن آسترازنکا از کره جنوبی وارد کشور شده که برای تزریق هر کدام از آن‌ها ملاحظاتی وجود دارد. نکات مربوط به هر واکسن و موارد ممنوعیت تزریق آن‌ها را ببینید. بایدها و نبایدهای تزریق واکسن‌های کرونا
0 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1400/02/21 11:16:03

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 244
ادامه مطلب 308
ادامه مطلب 984
ادامه مطلب 237
ادامه مطلب 261
ادامه مطلب 209
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 215
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 200
ادامه مطلب 234