چین نیز مانند هند سرزمین شگفتی هاست، اما نه از نظر سنت و رسم و رسوم، بلکه از نظر کارهای عجیب مردمانش! تصور کنید بالای یک برج که شما ساکن آن هستید، بر روی سقف یک کوه در حال ساخت و ساز باشد و اصلا متوجه نشوید! این اتفاق در چین افتاده است با ما همراه باشید تا با هم یکی دیگر از کارهای عجیب این انسان ها را ببینیم!
https:/files/fa/news/1400/2/22/6429921_198.mp4
0 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1400/02/22 16:18:16

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 244
ادامه مطلب 308
ادامه مطلب 984
ادامه مطلب 237
ادامه مطلب 261
ادامه مطلب 209
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 215
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 200
ادامه مطلب 234