امین دهقان، کوهنورد ایرانی، موفق به فتح قله اورست شد.
امین دهقان، کوهنورد ایرانی، پس از تلاش بسیار برای صعود به قله اورست، موفق شد به این هدف، دست پیدا کند.
1 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1400/02/27 12:14:19

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 244
ادامه مطلب 308
ادامه مطلب 984
ادامه مطلب 237
ادامه مطلب 261
ادامه مطلب 209
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 215
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 200
ادامه مطلب 234