فیلمی از بالگردهای ویژه جهان در مصارف گوناگون، به نمایش گذاشته شده است.
برخی از بالگردها در جهان به طرز ویژه‌ای برای  استفاده‌های گوناگون از قبیل اورژانس، آتش نشان و نظامی، طراحی و تولید می‌شوند.
0 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1400/02/27 12:20:15

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 245
ادامه مطلب 310
ادامه مطلب 987
ادامه مطلب 238
ادامه مطلب 262
ادامه مطلب 209
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 203
ادامه مطلب 236