در تازه ترین بررسی های انجام شده در دانشگاه جورجیا، دانشمندان دریافتند که کووید-19 می تواند حجم ماده خاکستری مغز را تحت تاثیر قرار دهد.
براساس مطالعه جدیدی که توسط محققان دانشگاه دولتی و انستیتوی فناوری جورجیا انجام شده است، بیماران کووید-19 که تحت درمان با اکسیژن درمانی یا تب هستند، حجم ماده خاکستری را در شبکه پیشانی- مغزی مغز کاهش می دهند. ویروس کرونا قشر خاکستری مغز را تغییر می دهد این مطالعه نشان داد که حجم ماده خاکستری کمتری در این منطقه از مغز با سطح بالاتر معلولیت در بیماران کووید-19 همراه است. ماده خاکستری برای پردازش اطلاعات در مغز حیاتی است و می تواند بر عملکرد و ارتباط نورون ها تاثیر بگذارد. این مطالعه که در مجله «نروبیولوژی استرس» در مه 2021 منتشر شده است، نشان می دهد ماده خاکستری در شبکه پیشانی می تواند یک منطقه اصلی برای درگیری مغز در کووید-19 باشد، حتی فراتر از آسیب مربوط به تظاهرات بالینی بیماری، مانند سکته مغزی. محققان وابسته به مرکز تحقیقات ترجمه در تصویربرداری عصبی و علوم داده (TReNDS)، اسکن توموگرافی کامپیوتری را در 120 بیمار عصبی از جمله 58 بیمار مبتلا به کووید-19 حاد مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. آن ها از تحلیل مورفومتری مبتنی بر منبع استفاده کردند که قدرت آماری را برای مطالعات با اندازه نمونه متوسط افزایش می دهد.   کوایکوآی دوان، اولین نویسنده این مطالعه، می گوید: علم نشان داده است که ساختار مغز بر عملکرد آن تاثیر می گذارد و تصویربرداری غیر طبیعی از مغز به عنوان یکی از ویژگی های اصلی کووید-19 پدیدار شده است. مطالعات قبلی چگونگی تاثیر مغز توسط کووید-19 را با استفاده از یک روش متغیر بررسی کرده است، اما برای اولین بار است که از یک روش چند متغیره مبتنی بر داده استفاده می شود تا این تغییرات را به ویژگی های خاص کووید-19 پیوند دهد. تجزیه و تحلیل ها نشان داد که بیماران دارای سطح معلولیت بالاتر در هنگام ترخیص و شش ماه بعد حتی هنگام کنترل بیماری های عروق مغزی، حجم ماده خاکستری کمتری در شکنج جلوی فوقانی، داخلی و میانی دارند. حجم ماده خاکستری در این منطقه در بیماران دریافت کننده اکسیژن درمانی در مقایسه با سایر بیماران نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافت. بیماران مبتلا به تب در مقایسه با بیماران بدون تب، کاهش قابل توجهی در حجم ماده خاکستری در شکنج گیجگاهی تحتانی و گیجگاهی و شکنج فیوزی فرم داشتند. نتایج نشان می دهد کووید-19 ممکن است از طریق تب یا کمبود اکسیژن بر شبکه پیشانی- گیجگاهی تاثیر بگذارد. وینس کالهون محقق دیگر این مطالعه می گوید: عوارض عصبی به طور فزاینده ای برای بیماران مبتلا به کووید-19 ثبت می شود. یافته های این مطالعه نشان می دهد که برای تغییر پیش آگهی احتمالی کووید-19 یا ارزیابی گزینه های درمانی بیماری می توان از تغییرات شبکه پیشانی- گیجگاهی به عنوان نشانگر زیستی استفاده کرد. در مرحله بعدی محققان امیدوارند که مطالعه را در اندازه نمونه بزرگتری که شامل انواع مختلفی از اسکن مغزی و جمعیت های مختلف بیماران کووید-19 است، تکرار کنند.
0 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1400/02/27 23:12:35

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 244
ادامه مطلب 308
ادامه مطلب 984
ادامه مطلب 237
ادامه مطلب 261
ادامه مطلب 209
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 215
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 200
ادامه مطلب 234