تالاب «آذینی» یکی از بکرترین نقاط استان هرمزگان و رویشگاه جنگلی چشم‌نواز با وسعتی بیش از ۵۰۰ هکتار است که هر ساله گردشگران داخلی و خارجی زیادی به خود جذب می‌کند.
 یکی از بکرترین نقاط استان هرمزگان خور یا تالاب «آذینی» است، این تالاب رویشگاه جنگلی چشم‌نواز با وسعتی بیش از ۵۰۰ هکتار است که هر ساله گردشگران داخلی و خارجی زیادی به خود جذب می‌کند.   بهشت گمشده ایران   بهشت گمشده ایران   بهشت گمشده ایران   بهشت گمشده ایران   بهشت گمشده ایران   بهشت گمشده ایران   بهشت گمشده ایران   بهشت گمشده ایران   بهشت گمشده ایران   بهشت گمشده ایران   بهشت گمشده ایران   بهشت گمشده ایران   بهشت گمشده ایران   بهشت گمشده ایران   بهشت گمشده ایران   بهشت گمشده ایران   بهشت گمشده ایران   بهشت گمشده ایران   بهشت گمشده ایران   بهشت گمشده ایران        
0 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1400/03/01 19:52:42

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 245
ادامه مطلب 310
ادامه مطلب 987
ادامه مطلب 238
ادامه مطلب 262
ادامه مطلب 209
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 203
ادامه مطلب 236