فرا درس

خرید بلیط از علی بابا
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1400/03/03 10:38:03

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 130
این پست در مورد نحوه فعالیت و کسب درآمد از سرویس اشتراک ویدیو و پست سایت ستاره اطلاعات ... ادامه مطلب 91420
ادامه مطلب 0
ادامه مطلب 334
ادامه مطلب 753
ادامه مطلب 793
ادامه مطلب 1511
ادامه مطلب 717
ادامه مطلب 679
ادامه مطلب 624
ادامه مطلب 674
ادامه مطلب 675

1364 :: Field 'stat_windows' doesn't have a default value

insert into `stats` (stat_count, stat_otheros, stat_otherbro, stat_key, stat_date) values ('1', '1', '1', '14000506', '1400-05-06') on duplicate key update stat_count = stat_count + 1, stat_otheros = stat_otheros + 1, stat_otherbro = stat_otherbro + 1