علی بابا

خرید بلیط از علی بابا
کشاوز مهریزی با روش کشت بافت علاوه بر درآمدزایی برای خود، زمینه اشتغال برای دیگران را نیز فراهم کرده است.
https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/4/6490300_907.mp4
1 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1400/03/04 19:25:32

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 129
این پست در مورد نحوه فعالیت و کسب درآمد از سرویس اشتراک ویدیو و پست سایت ستاره اطلاعات ... ادامه مطلب 91154
ادامه مطلب 0
ادامه مطلب 327
ادامه مطلب 751
ادامه مطلب 793
ادامه مطلب 1508
ادامه مطلب 716
ادامه مطلب 676
ادامه مطلب 624
ادامه مطلب 672
ادامه مطلب 674

1364 :: Field 'stat_windows' doesn't have a default value

insert into `stats` (stat_count, stat_otheros, stat_otherbro, stat_key, stat_date) values ('1', '1', '1', '14000506', '1400-05-06') on duplicate key update stat_count = stat_count + 1, stat_otheros = stat_otheros + 1, stat_otherbro = stat_otherbro + 1