وقتی میبینید با وسایل دورریختنی مانند لوله های PVC میتوان خلاقیت های جالب کاربردی خلق کرد.
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1400/03/08 16:57:08

Captcha

پست های مشابه
انسان، حیوانی است که به سینما می‌رود. (جورجو آگامبن) ادامه مطلب 174
ادامه مطلب 150
ادامه مطلب 672
ادامه مطلب 153
ادامه مطلب 145
ادامه مطلب 125
ادامه مطلب 163
ادامه مطلب 145
ادامه مطلب 136
ادامه مطلب 133
ادامه مطلب 143
ادامه مطلب 163