روز جمعه جلسه کمیته انضباطی AFC بدون حضور نمایندگان باشگاه پرسپولیس و گوا برگزار شد و شکایت هندی‌ها از باشگاه پرسپولیس مورد بررسی قرار گرفت. البته هنوز حکمی به باشگاه پرسپولیس ارسال نشده اما به نظر می‌رسد با توجه به بی‌مبالاتی ادمین‌های اینستاگرام باشگاه و انتشار آن پست عجیب و غریب، باشگاه پرسپولیس محکوم به پرداخت جریمه نقدی خواهد شد. همان طور که در جریان هستید ابراهیم شکوری چندی پیش در مصاحبه‌ای اعلام کرد تمام مسئولیت این حکم با توجه به این که اینستاگرام باشگاه در اختیار کارگزار است، متوجه کارگزار خواهد بود.
روز جمعه جلسه کمیته انضباطی AFC بدون حضور نمایندگان باشگاه پرسپولیس و گوا برگزار شد و شکایت هندی‌ها از باشگاه پرسپولیس مورد بررسی قرار گرفت. البته هنوز حکمی به باشگاه پرسپولیس ارسال نشده اما به نظر می‌رسد با توجه به بی‌مبالاتی ادمین‌های اینستاگرام باشگاه و انتشار آن پست عجیب و غریب، باشگاه پرسپولیس محکوم به پرداخت جریمه نقدی خواهد شد.   همان طور که در جریان هستید ابراهیم شکوری چندی پیش در مصاحبه‌ای اعلام کرد تمام مسئولیت این حکم با توجه به این که اینستاگرام باشگاه در اختیار کارگزار است، متوجه کارگزار خواهد بود.
1 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1400/03/09 15:41:13

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 245
ادامه مطلب 310
ادامه مطلب 987
ادامه مطلب 238
ادامه مطلب 262
ادامه مطلب 209
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 203
ادامه مطلب 236