zula
عمومن مردم حس میکنند گیاهان حافظه ندارند سخت در اشتباه
عموم مردم تصور میکنند که گیاهان حافظه ندارند...   در حالی که گیاهان میتوانند اتفاقاتی که برای آن ها رخ میدهد را تا 1 ماه به یاد بیاورند!    
1 0
نویسنده : mahdi
تاریخ ارسال : 1400/03/09 15:54:40

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 125
این پست در مورد نحوه فعالیت و کسب درآمد از سرویس اشتراک ویدیو و پست سایت ستاره اطلاعات ... ادامه مطلب 90174
ادامه مطلب 0
ادامه مطلب 320
ادامه مطلب 726
ادامه مطلب 787
ادامه مطلب 1498
ادامه مطلب 709
ادامه مطلب 669
ادامه مطلب 622
ادامه مطلب 661
ادامه مطلب 665