مردم برنامه‌ها و وعده‌های نامزد‌های انتخاباتی را دنبال می‌کنند و درنهایت تصمیم خواهند گرفت که به چه فردی رای بدهند.
مردم از نامزد‌های سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری انتظار دارند، وعده‌هایی بدهند که در چهارچوپ قانون اساسی، تحقق پذیر و در حد توان و اختیاراتشان باشد.
صحبت‌های امروز مردم این بود؛ فردی باید رئیس جمهور شود که برنامه مناسب و مدونی داشته باشد، برای حل مشکلات کشور به دنبال راهکار بیرونی نباشد، به سفره‌های مردم خیانت نکند، وعده‌های بیهوده ندهد.
https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/11/6521191_927.mp4
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1400/03/12 07:04:35

Captcha

پست های مشابه
انسان، حیوانی است که به سینما می‌رود. (جورجو آگامبن) ادامه مطلب 174
ادامه مطلب 150
ادامه مطلب 667
ادامه مطلب 153
ادامه مطلب 144
ادامه مطلب 125
ادامه مطلب 163
ادامه مطلب 145
ادامه مطلب 136
ادامه مطلب 133
ادامه مطلب 143
ادامه مطلب 163