نگاه نسل نو به فرش‌بافی، ناب‌ترین هنر ایرانی بوده و نخستین فرش ماشینی با تراکم و رنگ بالا در دلیجان، طراحی و تولید شده است.
https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/13/6532226_128.mp4
0 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1400/03/14 06:57:53

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 245
ادامه مطلب 310
ادامه مطلب 987
ادامه مطلب 238
ادامه مطلب 262
ادامه مطلب 209
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 203
ادامه مطلب 236