مرکز عرضه محصولات خانگی به همت خیرین گلپایگانی راه اندازی شده است که علاوه بر اشتغالزایی برای ۲۵ بانوی سرپرست خانوار، ​عواید آن نیز صرف کمک به نیازمندان می‌شود.
https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/13/6530843_515.mp4
0 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1400/03/14 07:01:23

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 245
ادامه مطلب 310
ادامه مطلب 987
ادامه مطلب 238
ادامه مطلب 262
ادامه مطلب 209
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 203
ادامه مطلب 236