نشانه‌های احتمالی فشار خون بالا، کدام‌اند؟
در بسیاری از موارد، بیماری فشار خون بالا دارای نشانه خاصی نیست و تنها راه تشخیص آن، اندازه‌گیری فشار خون است. در این موشن گرافیک، برخی نشانه‌های احتمالی فشار خون بالا، گفته می‌شود.
https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/13/6531445_906.mp4
0 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1400/03/14 07:10:34

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 244
ادامه مطلب 308
ادامه مطلب 984
ادامه مطلب 237
ادامه مطلب 261
ادامه مطلب 209
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 215
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 200
ادامه مطلب 234