نخستین برنامه قانونی «دستخط» عصر امروز میزبان آقای سیدابراهیم رئیسی نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری بود.
https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/16/6540865_178.mp4
0 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1400/03/17 07:03:48

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 245
ادامه مطلب 309
ادامه مطلب 987
ادامه مطلب 238
ادامه مطلب 262
ادامه مطلب 209
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 203
ادامه مطلب 236