دومین مناظره انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، چه متن و حاشیه‌ای داشت؟
۷ کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری، دومین‌بار، به مناظره با یکدیگر پرداختند. مناظره دوم کاندیداها، درباره موضوعات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بود. نیمه اول از دومین مناظره انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ را ببینید.

نیمه دوم از مناظره دوم انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ را ببینید.

جمع‌بندی کاندیداها در بخش پایانی از مناظره دوم را ببینید.
https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/18/6550534_380.mp4
0 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1400/03/19 05:54:47

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 245
ادامه مطلب 310
ادامه مطلب 987
ادامه مطلب 238
ادامه مطلب 262
ادامه مطلب 209
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 203
ادامه مطلب 236