علیرضا زاکانی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت:
https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/18/6549798_584.mp4
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1400/03/19 06:23:58

Captcha

پست های مشابه
انسان، حیوانی است که به سینما می‌رود. (جورجو آگامبن) ادامه مطلب 174
ادامه مطلب 148
ادامه مطلب 644
ادامه مطلب 152
ادامه مطلب 143
ادامه مطلب 125
ادامه مطلب 163
ادامه مطلب 145
ادامه مطلب 135
ادامه مطلب 132
ادامه مطلب 143
ادامه مطلب 163