تصاویری از جنگ شیر‌ها و کفتار‌ها را ببینید.
جنگ میان شیرها و کفتارها، یکی از مهم‌ترین رویارویی‌های حیات وحش بوده است. در پرهیجان‌ترین رویارویی‌های دنیای حیوانات، شاهد مبارزه شکارچیان مدعی و درگیری کفتار‌ها و شیر‌ها هستیم.   جنگ شیرها و کفتارها!   کفتار‌ها بیشتر زمانی پیروز می‌شوند که با تعداد زیاد به شیر‌ها حمله کنند، اما این مبارزه در زمان برابری تعداد، با پیروزی شیر‌ها به پایان می‌رسد. تصاویری از جنگ شیر‌ها و کفتار‌ها را ببینید.
https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/19/6553859_393.mp4
0 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1400/03/19 23:46:10

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 245
ادامه مطلب 310
ادامه مطلب 987
ادامه مطلب 238
ادامه مطلب 262
ادامه مطلب 209
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 203
ادامه مطلب 236