نقدینگی؛ واژه‌ای که این روز‌ها در تبلیغات نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری زیاد آن را می‌شنویم. اما نقدینگی یا میزان پولی که در یک اقتصاد وجود دارد، چیست و چگونه افزایش آن باعث تورم می‌شود؟
بگذارید یک مثال ساده بزنیم. فرض کنید در یک اقتصاد پنج واحد پول و پنج واحد کالا یا خدمات وجود دارد. در این حالت هر واحد کالا یک واحد پول قیمت دارد. حالا اگر میزان پول دو برابر شود، اما تعداد کالا ثابت بماند قیمت هر کالا به دو واحد پول افزایش می‌یابد و این همان تورم است.
https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/21/6560722_526.mp4
0 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1400/03/21 17:14:24

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 245
ادامه مطلب 310
ادامه مطلب 987
ادامه مطلب 238
ادامه مطلب 262
ادامه مطلب 209
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 203
ادامه مطلب 236